Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-1°C

Konkurs plastyczny na najładniejszą choinkę bożonarodzeniową

„Razem z babcią, ciocią, mamą...”
czyli rodzinny konkurs plastyczny
na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową”

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR:
     Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne, Wadowice Dolne 69
Tel. 14 666 82 00
II. CELE KONKURSU:
1. rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,
2. rozwijanie zainteresowań,
3. promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,
4. zachęcenie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,
5. zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.
   III. TEMAT KONKURSU:
 Zadaniem konkursowym jest:
 wykonanie przestrzennej choinki ozdobnej o wymiarze do 80 cm dowolną techniką,
z różnych materiałów, np. z szyszek, kawałków drewna, kamyków, pierników,
makaronu, muszelek, piórek, orzechów, patyczków itp.
 wykonanie dwóch zdjęć dokumentujących powstawanie choinki
IV. UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych wraz
ze swoimi rodzinami.
V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:
1. Przedmiotem konkursu jest choinka bożonarodzeniowa. Praca przestrzenna
o wysokości do 80 cm może być ozdobiona dowolną techniką bez użycia gotowych
elementów.
2. Do konkursu zgłaszają się rodziny (dziecko z co najmniej jedną osobą dorosłą
z rodziny).
3. Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu, wykonane

samodzielnie przez uczestników. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z czytelnie
zapisanymi danymi, zawierającymi imiona i nazwiska autorów pracy. Razem z
choinką należy przynieść też zdjęcia (2 szt.) dokumentujące powstawanie choinki w
formie elektronicznej ( płyta CD, pendrive, zdjęcia można również przesłać na
adres mailowy: andzia8610@gmail.com wraz z opisem tj. imiona i nazwiska
autorów prac) oraz kartę zgłoszeniową stanowiącą zał. nr 1. do niniejszego
regulaminu.
4. Gotowe prace należy dostarczyć osobiście do SOKIR do dnia 16.12.2021r.
VI. NAGRODY:
Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) oraz dwa wyróżnienia. Wszyscy
uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
VII. WYNIKI KONKURSU:
Lista laureatów konkursu w formie protokołu pokonkursowego umieszczona zostanie
na profilu FB SOKiR - 20 grudnia 2021r.
UWAGA!!!! W protokole poinformujemy o sposobie odbioru nagród dla laureatów
i dyplomów dla uczestników.
VIII. WYSTAWA POKONKURSOWA:
Wszystkie dostarczone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej
w Samorządowym Ośrodku Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne. Wystawę będzie
można obejrzeć do końca stycznia 2022r.
Dodatkowo nadesłane prace w formie elektronicznej zostaną przedstawione na wystawie
wirtualnej i zaprezentowane na stronie FB SOKiR.
VI. KRYTERIA OCENY:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
 zgodność z tematem,
 pomysłowość i oryginalność,
 staranność i estetyka wykonania
 samodzielność wykonania pracy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zgoda na wykorzystanie ozdób przez organizatorów do celów promocyjnych

oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym
tzw. metryczce pracy na potrzeby przeprowadzenia KONKURSU PLASTYCZNEGO
Bożonarodzeniowa kartka, ozdoba choinkowa lub stroik świąteczny, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) w
zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji
przedsięwzięcia

...................................................................
data i podpis opiekuna

Wyrażam zgodę na wykorzystanie ozdób przez organizatorów w celach promocyjnych oraz
poprzez umieszczanie zdjęć na profilu Facebook Samorządowego Ośrodka Kultury i
Rekreacji Gminy Wadowice Górne zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach promocji przedsięwzięcia

...................................................................
data i podpis opiekuna

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!